Gebouwbeheerders moeten nu gaan rekenen

Nieuwe VLAREM trein eindelijk gepubliceerd

Het heeft even geduurd, maar de teksten van de verschillende Vlaamse milieu-besluiten uit het voorjaar die gegroepeerd werden onder de VLAREM-trein 2016, werden op 26 augustus gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Voor gebouwbeheerders bevat deze aangepaste regelgeving één zeer belangrijk besluit. Het vermogen van de airconditioning in één gebouw wordt niet meer per installatie apart bekeken.

Vanaf nu is het de optelsom van de afzonderlijke vermogens die gelden als maatstaf. Het is een lang verhaal, maar het kent haar oorsprong in de Europese regelgeving. Volgens artikel 15 van de richtlijn 2010/31/EU moeten airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW regelmatig energetisch gekeurd worden. Die keuring omvat een beoordeling van het rendement van de airconditioning en van de dimensionering ervan, dat alles in verhouding tot de koelingsbehoeften van het gebouw.

Verspreid is niet rendabel

Dit artikel impliceert eveneens duidelijk dat alle airconditioninginstallaties op gebouwniveau in beschouwing genomen moeten worden. Daarom moest de Vlaamse overheid haar definitie van het nominaal koelvermogen wijzigen. Voor 26 augustus vielen meerdere individuele airconditioninginstallaties van elk minder dan 12 kW binnen eenzelfde gebouw niet onder de keuringsverplichting. Nochtans is koeling van gebouwen die door verschillende aparte installaties gebeurt, niet rendabeler. Sterker nog, er is vaak meer energie nodig door de lagere energie-efficiëntie van deze individuele installaties of door de beperktere regeling van deze installaties.

Nominaal koelvermogen aangepast

Daarom is vanaf vandaag de definitie van nominaal koelvermogen aangepast. Het vermogen moet voortaan bepaald worden op basis van alle bestanddelen van het airconditioningsysteem binnen een gebouw. Door op gebouwniveau te werken vallen kleinere maar minder energie-efficiënte systemen nu ook onder de keuringsverplichting. De keuringsplicht ontwijken door bij de installatie van een nieuw airconditioningsysteem voor meerdere individuele installaties te kiezen, kan niet meer.

Meerdere gebruikers

Wanneer binnen een gebouw een gecentraliseerd airconditioningsysteem gedeeld wordt door verschillende gebruikers, zal als gevolg van de aanpassing van de wet, het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Omgekeerd geldt dat wanneer binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende gebruikers vallen, enkel het nominaal koelvermogen bepaald wordt door alle installaties van eenzelfde gebruiker op te tellen.

Optellen maar…

Dus moet iedere gebouwbeheerder nu gaan rekenen. Komt het resultaat van zijn optelsom over de 12 kW, dan moet hij zich in regel stellen en onmiddellijk een Airco-energiedeskundige aanstellen om de nodige audits uit te voeren. En u bent nog net op tijd, of net te laat, het is zoals u het bekijkt. De regelgeving treedt vanaf 5 september officieel in werking.

Voor vragen over deze thematiek kan je steeds terecht op www.enverto.be. Voor het bestellen van een audit van een airconditioningssysteem kan je eveneens bij ons terecht.

Wilt u ons persoonlijk spreken? Dat kan volgende week op de vakbeurs Facilitair&Gebouwbeheer. Deze gaat door op 14, 15 en 16 september 2016 in Antwerp Expo. U kan ons bezoeken op stand 134 of beluisteren op onze dagelijkse lezing om 13:00 uur. Uiteraard hebben we het dan ook over deze wijziging van de wetgeving.

Als je via deze link registreert, dan legt Christophe Vanderhaeghen nog een speciale attentie klaar!

Geef een reactie