wijziging wetgeving vanaf 5/09 AED audit

Airconditioningsystemen geïnstalleerd voor 1 augustus 2011 moesten, afhankelijk van het nominaal koelvermogen, ten laatste energetische gekeurd worden op 10 april 2016. Als dit nog niet gebeurd is moeten deze zo snel mogelijk gekeurd worden.

Sinds 5 september 2016 wordt het nominaal koelvermogen inderdaad bepaald op gebouwniveau.

In deze voorbeelden kan je een antwoord vinden op je vragen.

Ik geef de voorbeelden hieronder alvast weer:

Op 4/09/2016 waren er 3 individuele airco’s van 5 kW in een gebouw aanwezig. Sinds 5/09/2016 moeten de nominale koelvermogens van de individuele airco’s  binnen een gebouw opgeteld worden. Het nominaal koelvermogen bedraagt nu 15 kW. De energetische keuring moet dan uitgevoerd worden tegen 5/09/2021 en vervolgens vijfjaarlijks.

  • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 5 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 20 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
  • Situatie 2: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 40 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 55 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens driejaarlijks.
  • Situatie 3: Op 1/03/2017 werd een airco van 5 kW vervangen door een andere airco van 5 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
  1. In een gebouw is een airco van 15 kW aanwezig die op 1/05/2016 gekeurd werd en die tegen 1/05/2021 opnieuw moest gekeurd worden. Met de nieuwe regeling sinds 5/09/2016 moet de installatie nu tegen 5/09/2021 gekeurd worden.
  • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd een bijkomende airco van 10 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 25 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 1/03/2018 gebeuren en vervolgens vijfjaarlijks.
  • Situatie 2: Op 1/03/2021 wordt een bijkomende airco van 250 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 265 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 5/09/2021 gebeuren (en dus niet 1/03/2022 want de strengste datum geldt zodat geen keuring ontlopen wordt) en vervolgens tweejaarlijks.

Gebouwbeheerders moeten nu gaan rekenen

Nieuwe VLAREM trein eindelijk gepubliceerd

Het heeft even geduurd, maar de teksten van de verschillende Vlaamse milieu-besluiten uit het voorjaar die gegroepeerd werden onder de VLAREM-trein 2016, werden op 26 augustus gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Voor gebouwbeheerders bevat deze aangepaste regelgeving één zeer belangrijk besluit. Het vermogen van de airconditioning in één gebouw wordt niet meer per installatie apart bekeken.
Lees verder Gebouwbeheerders moeten nu gaan rekenen

Bezoek onze stand op Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 14,15 en 16 september 2016!

Bezoek onze stand op deze vakbeurs. De plek waar u alles kan leren op het vlak van facility management en gebouwbeheer. enverto neemt ook deel aan het lezingenprogramma. Dagelijks om 13.00 geven wij de bezoekers inzicht in de toegevoegde waarde van de verplichte verwarming- en airconditioning-audits. Je gratis voor registreren kan via deze link!
De vakbeurs wordt georganiseerd in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Klimaatverandering en enverto

Het is wereldnieuws, op de klimaattop in Parijs hebben niet minder dan 195 landen zich er toe verbonden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Uiteraard is dit politiek belangrijk, maar niets doen is uiteindelijk voor niemand een optie. Elke kleine stap die er gezet wordt in de richting van een beter klimaat, is er eentje. Maar we kunnen er zelf ook aan werken.
Lees verder Klimaatverandering en enverto

Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

De wetgeving rondom de controle en de opvolging van de koelinstallaties is zeer strikt geworden. Elke installatie met een vermogen > 12Kw moet verplicht gekeurd worden. Eén van de centrale elementen in deze opvolging is de verplichting tot het bijhouden van een logboek.

Lees verder Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

Behaaglijk werken, meer dan de airco een stapje lager te zetten…

Deze foto maakten we ergens op reis in Spanje. We blijven immers steeds geboeid met ons vak bezig. Een perfect voorbeeld van wat een ideaal werkklimaat moet zijn. In Spanje heeft men natuurlijk meer ervaring op dit vlak. Wij kennen in ons land slechts een beperkt aantal naar ons gevoel hete dagen.
Lees verder Behaaglijk werken, meer dan de airco een stapje lager te zetten…

Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Met dit warme weer draaien airconditioningsystemen op volle toeren.  Dus zal ook je elektriciteitsmeter volle toeren draaien. Koelte vergt immers veel energie!
Lees verder Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?

Een verwarmingsaudit voor een centraal stooktoestel met een vermogen met meer dan 20 kW is periodiek verplicht. Voor een installatie op stookolie is dat elke twee jaar. Een gas gestookte installatie komt elke vier jaar aan de beurt. Kleinere installaties tussen de 20 en de 100 kW overbruggen een periode van vijf jaar. Maar we stellen, naast de controle steeds ook andere vragen centraal.

Lees verder Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?