Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

De wetgeving rondom de controle en de opvolging van de koelinstallaties is zeer strikt geworden. Elke installatie met een vermogen > 12Kw moet verplicht gekeurd worden. Eén van de centrale elementen in deze opvolging is de verplichting tot het bijhouden van een logboek.

Je kan het bijna letterlijk lezen in de richtlijn. De werking van de koelinstallatie, de daarbij horende lekdichtheidscontroles en het verbruik aan koelmiddelen moeten worden gedocumenteerd. En documenteren staat gelijk voor het bijhouden van een logboek. Zo kan bij een controle beoordeeld worden of een koelinstallatie degelijk wordt onderhouden en de maximaal toegelaten lekverliezen niet worden overschreden.

Naast de instructiekaart met gegevens over exploitant, koelmiddel en werking van de koelinstallatie is er dus dat beruchte logboek. Dit moet alle gegevens bevatten over de uitgevoerde werkzaamheden. De hoeveelheden toegevoegd en afgetapt koelmiddel, gestaafd met facturen en conform de afvalstoffenwetgeving eveneens voorzien van de gegevens over de als afvalstoffen afgevoerde hoeveelheden koelmiddel.

Het relatief lekverlies  van een koelinstallatie mag maximaal 5% per jaar bedragen. De berekening van dit relatief lekverlies gebeurt aan de hand van de hoeveelheden koelmiddel die aan een systeem worden toegevoegd of afgetapt gedurende een kalenderjaar. Deze staan dus in het logboek genoteerd. Is dit verlies te hoog, dan dringt een herstelling van dit lek zich op.

Als het defect is verholpen moet een nieuwe controle op lekdichtheid worden uitgevoerd binnen de maand na de herstelling. En na de bijvulling van de koelvloeistof wordt het relatief lekverlies berekend en in het logboek genoteerd. Het plaatje is wel duidelijk. Een gedetailleerde beschrijving van alle controles en de gemeten resultaten moeten in het logboek worden geregistreerd.

Dat levert je, naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, twee andere dingen op. Vooreerst is er een schat aan informatie die je kan gebruiken om je beleid in verband met je koelinstallatie(s) te voeren. Anderzijds krijg je op korte termijn een berg papier om te beheren. Een papieren logboek bijhouden wordt dan eerder een last, dan de zegen die het zou moeten zijn.

Daarom is het verstandig om na te gaan of je dat logboek niet in een digitale vorm kunt uitbouwen. Er is tegenwoordig gespecialiseerde software op de markt die compleet met dashboard inzicht geven in het leven van je koelinstallatie. Want je kan pas managen als je de cijfers kunt ontsluiten. Zeker als je binnen de organisatie verschillende installaties moet beheren.

Welke heeft een goede performance, welke niet? Welke koeling is aan vervanging toe wegens te vaak de drempel van vijf procent overschreden? Hoeveel koelvloeistof moeten we op jaarbasis begroten? Als beheerder van HVAC-installaties is al deze informatie cruciaal voor een goed en helder beleid. Daarom vertellen we graag dat de wetgever zijn wettelijke notities moet krijgen, maar dat de facilitaire manager zijn voordeel moet halen uit deze verplichting. Meten en noteren is immers weten!

Geef een reactie