wijziging wetgeving vanaf 5/09 AED audit

Airconditioningsystemen geïnstalleerd voor 1 augustus 2011 moesten, afhankelijk van het nominaal koelvermogen, ten laatste energetische gekeurd worden op 10 april 2016. Als dit nog niet gebeurd is moeten deze zo snel mogelijk gekeurd worden.

Sinds 5 september 2016 wordt het nominaal koelvermogen inderdaad bepaald op gebouwniveau.

In deze voorbeelden kan je een antwoord vinden op je vragen.

Ik geef de voorbeelden hieronder alvast weer:

Op 4/09/2016 waren er 3 individuele airco’s van 5 kW in een gebouw aanwezig. Sinds 5/09/2016 moeten de nominale koelvermogens van de individuele airco’s  binnen een gebouw opgeteld worden. Het nominaal koelvermogen bedraagt nu 15 kW. De energetische keuring moet dan uitgevoerd worden tegen 5/09/2021 en vervolgens vijfjaarlijks.

  • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 5 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 20 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
  • Situatie 2: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 40 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 55 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens driejaarlijks.
  • Situatie 3: Op 1/03/2017 werd een airco van 5 kW vervangen door een andere airco van 5 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
  1. In een gebouw is een airco van 15 kW aanwezig die op 1/05/2016 gekeurd werd en die tegen 1/05/2021 opnieuw moest gekeurd worden. Met de nieuwe regeling sinds 5/09/2016 moet de installatie nu tegen 5/09/2021 gekeurd worden.
  • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd een bijkomende airco van 10 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 25 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 1/03/2018 gebeuren en vervolgens vijfjaarlijks.
  • Situatie 2: Op 1/03/2021 wordt een bijkomende airco van 250 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 265 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 5/09/2021 gebeuren (en dus niet 1/03/2022 want de strengste datum geldt zodat geen keuring ontlopen wordt) en vervolgens tweejaarlijks.

Klimaatverandering en enverto

Het is wereldnieuws, op de klimaattop in Parijs hebben niet minder dan 195 landen zich er toe verbonden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Uiteraard is dit politiek belangrijk, maar niets doen is uiteindelijk voor niemand een optie. Elke kleine stap die er gezet wordt in de richting van een beter klimaat, is er eentje. Maar we kunnen er zelf ook aan werken.
Lees verder Klimaatverandering en enverto

Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

De wetgeving rondom de controle en de opvolging van de koelinstallaties is zeer strikt geworden. Elke installatie met een vermogen > 12Kw moet verplicht gekeurd worden. Eén van de centrale elementen in deze opvolging is de verplichting tot het bijhouden van een logboek.

Lees verder Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Met dit warme weer draaien airconditioningsystemen op volle toeren.  Dus zal ook je elektriciteitsmeter volle toeren draaien. Koelte vergt immers veel energie!
Lees verder Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?

Een verwarmingsaudit voor een centraal stooktoestel met een vermogen met meer dan 20 kW is periodiek verplicht. Voor een installatie op stookolie is dat elke twee jaar. Een gas gestookte installatie komt elke vier jaar aan de beurt. Kleinere installaties tussen de 20 en de 100 kW overbruggen een periode van vijf jaar. Maar we stellen, naast de controle steeds ook andere vragen centraal.

Lees verder Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?

Duurzaam onderhoud rendeert!

Op mijn dagelijkse kronkelweg tussen de verschillende verwarmings- airco- en technische installaties die op een audit staan te wachten, krijg je soms verhalen te horen die toch wat aandacht verdienen. Vaak, soms al te vaak, wordt er het standpunt verkondigd dat geen onderhoud nodig is, zolang er geen probleem is…

Lees verder Duurzaam onderhoud rendeert!