Strategisch energiebeheer op basis van HVAC-audits (Laakdal)

beheer

donderdag: 19/05/2022 13:00 – 16:00
Locations: NIKE Logistics Center (Nikelaan 1 Laakdal 2430 BE) Organizers: Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) 
(Michael Herremans michael.herremans@bbri.be https://www.gebouwbeheerder.be)

Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS) organiseert op donderdag 19 mei een namiddagsessie bij NIKE (Laakdal) rond de kansen die HVAC-audits bieden om het energiebeheer en onderhoud van het patrimonium aan te pakken. Deze namiddag is gericht op gebouwbeheerders, bouwheren, projectontwikkelaars en aannemers. Het doel is om kennis te maken met de energieaudits, en met de rol die ze kunnen spelen om onze gebouwen de komende jaren energiezuiniger te maken en ze beter te monitoren. Drie bekende organisaties laten u kennis maken met hoe zij dit in de praktijk aanpakken!

Op het programma: met gast moderator Christophe Vanderhaeghen

12u Ontvangst met broodjeslunch

13u Welkom

13u10 Inleiding door Christophe Vanderhaeghen (Enverto)

13u45 NIKE

14u20 pauze

14u45 KBC Bank & Verzekering

15u20 Montea

16u Receptie

De kostprijs per deelnemer bedraagt 50 euro excl. BTW voor leden van WTCB en abonnees van BCQS, 75 euro excl. BTW voor niet-leden. Na inschrijving kunt u kosteloos annuleren tot een week voor het evenement. Uw persoonsgegevens worden door Centrum Duurzaam Gebouwbeheer (BCQS/WTCB) in een bestand opgenomen om u te kunnen informeren over hun activiteiten. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, kunt u uw gegevens opvragen, laten corrigeren en verwijderen door te mailen naar info@gebouwbeheerder.be.

Namiddagsessie: Strategisch energiebeheer op basis van HVAC-audits 19/5/2022

inschrijvingen

vanaf 7 maart 2021 wijziging wetgeving “energetisch keuring” airco-energiedeskundige audit

Deze “energetisch keuring, airco-energiedeskundige”

audit, inspectie is enkel verplicht voor airco’s die gebruikt worden voor comfortkoeling ten behoeve van mensen, niet voor proceskoeling.

 • “Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW” is gewijzigd in “airconditioningsystemen of gecombineerde airconditionings- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen meer dan 12 kW”.
 • Sinds 7 maar 2021 is de keuringsfrequentie iedere 5 jaar ongeacht het koelvermogen.

Energiedecreet

Energiedecreet van 8 mei 2009 en wijziging van 28 oktober 2020

 • Niet-residentiële gebouwen met verwarmingssystemen of met gecombineerde ruimteverwarmings- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW
 • Niet-residentiële gebouwen met airconditioningsystemen of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW.

Hebben uiterlijk op 31 december 2025
een gebouwautomatisering en -controlesystemen.

 • “Gebouwautomatisering en – controlesysteem”
  • 1° het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de besturing ervan mogelijk maken;
  • 2° de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of de technische installaties, informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • 3° communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten.
   (Producten, systemen of organisaties zijn interoperabel als ze zonder beperkingen samen kunnen werken) Het belang van interoperabiliteit is gigantisch.
  • Technisch bouwsysteem”: bereiding van sanitair warm water, koeling, ventilatie, verlichting, gebouwautomatisering en -controle, energieopwekking inclusief elektriciteitsopwekking ter plaatse, of een combinatie daarvan, met inbegrip van systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen.

wijziging wetgeving vanaf 5/09 AED audit

Airconditioningsystemen geïnstalleerd voor 1 augustus 2011 moesten, afhankelijk van het nominaal koelvermogen, ten laatste energetische gekeurd worden op 10 april 2016. Als dit nog niet gebeurd is moeten deze zo snel mogelijk gekeurd worden.

Sinds 5 september 2016 wordt het nominaal koelvermogen inderdaad bepaald op gebouwniveau.

In deze voorbeelden kan je een antwoord vinden op je vragen.

Ik geef de voorbeelden hieronder alvast weer:

Op 4/09/2016 waren er 3 individuele airco’s van 5 kW in een gebouw aanwezig. Sinds 5/09/2016 moeten de nominale koelvermogens van de individuele airco’s  binnen een gebouw opgeteld worden. Het nominaal koelvermogen bedraagt nu 15 kW. De energetische keuring moet dan uitgevoerd worden tegen 5/09/2021 en vervolgens vijfjaarlijks.

 • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 5 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 20 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
 • Situatie 2: Op 1/03/2017 werd er een airco bijgeplaatst van 40 kW. Het totaal nominaal koelvermogen bedraagt nu 55 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens driejaarlijks.
 • Situatie 3: Op 1/03/2017 werd een airco van 5 kW vervangen door een andere airco van 5 kW. De eerstvolgende energetisch keuring van alle airco’s moet uitgevoerd worden tegen 1/03/2018 en vervolgens vijfjaarlijks.
 1. In een gebouw is een airco van 15 kW aanwezig die op 1/05/2016 gekeurd werd en die tegen 1/05/2021 opnieuw moest gekeurd worden. Met de nieuwe regeling sinds 5/09/2016 moet de installatie nu tegen 5/09/2021 gekeurd worden.
 • Situatie 1: Op 1/03/2017 werd een bijkomende airco van 10 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 25 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 1/03/2018 gebeuren en vervolgens vijfjaarlijks.
 • Situatie 2: Op 1/03/2021 wordt een bijkomende airco van 250 kW bijgeplaatst waardoor het nominaal koelvermogen nu 265 kW bedraagt. De volgende energetische keuring van de airco’s moet tegen 5/09/2021 gebeuren (en dus niet 1/03/2022 want de strengste datum geldt zodat geen keuring ontlopen wordt) en vervolgens tweejaarlijks.

Klimaatverandering en enverto

Het is wereldnieuws, op de klimaattop in Parijs hebben niet minder dan 195 landen zich er toe verbonden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Uiteraard is dit politiek belangrijk, maar niets doen is uiteindelijk voor niemand een optie. Elke kleine stap die er gezet wordt in de richting van een beter klimaat, is er eentje. Maar we kunnen er zelf ook aan werken.
Lees verder Klimaatverandering en enverto

Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

De wetgeving rondom de controle en de opvolging van de koelinstallaties is zeer strikt geworden. Elke installatie met een vermogen > 12Kw moet verplicht gekeurd worden. Eén van de centrale elementen in deze opvolging is de verplichting tot het bijhouden van een logboek.

Lees verder Hou je logboek ook ecologisch verantwoord!

Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Met dit warme weer draaien airconditioningsystemen op volle toeren.  Dus zal ook je elektriciteitsmeter volle toeren draaien. Koelte vergt immers veel energie!
Lees verder Slurpt je airco je portemonnee leeg?

Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?

Een verwarmingsaudit voor een centraal stooktoestel met een vermogen met meer dan 20 kW is periodiek verplicht. Voor een installatie op stookolie is dat elke twee jaar. Een gas gestookte installatie komt elke vier jaar aan de beurt. Kleinere installaties tussen de 20 en de 100 kW overbruggen een periode van vijf jaar. Maar we stellen, naast de controle steeds ook andere vragen centraal.

Lees verder Kan je voordeel halen door het vervangen van een centraal stooktoestel of de volledige verwarmingsinstallatie?

Duurzaam onderhoud rendeert!

Op mijn dagelijkse kronkelweg tussen de verschillende verwarmings- airco- en technische installaties die op een audit staan te wachten, krijg je soms verhalen te horen die toch wat aandacht verdienen. Vaak, soms al te vaak, wordt er het standpunt verkondigd dat geen onderhoud nodig is, zolang er geen probleem is…

Lees verder Duurzaam onderhoud rendeert!